Nie tylko w eterze, ale i na mapach można szukać lokalizacji dokładnej przemiennika. SR2DCH dostępny jest też na mapach DAPNET

Dashboard BM

Jak również na mapach APRS